ANBI

Vanaf 1-1-2017 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Erdem heeft deze ANBI-status.